Roma Marzo 2004: Mario Monti

Roma Marzo 2004: Mario Monti 6 Gennaio 2013